Anvendelse af omkostningsbaserede bevillinger i kommuner og amter

01-05-2004

Rapport fra arbejdsgruppe under Indenrigs- og Sundhedsministeriet omanvendelse af omkostningsbaserede bevillinger i kommuner og amtskommuner. I rapporten afdækkes bl.a. fordele og ulemper ved for omkostningsbaserede bevillinger, konsekvenserne for bevillings- og lånereglerne samt den statslige styring af den kommunale økonomi.