Tænketanken om nærdemokrati - redegørelse til indenrigs- og sundhedsministeren

21-08-2005

Tænketanken om Nærdemokrati blev nedsat af indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen i begyndelsen af 2005. Tænketanken bestod af et bredt udsnit af organisationer og foreninger, samt repræsentanter for den kommunale sektor. Formanden for tænketanken var borgmester i Holbæk Kommune, Jørn Sørensen. Tænketankens hovedopgave var at tilvejebringe et inspirationsgrundlag for det videre arbejde med at styrke nærdemokratiet i kommunerne samt at pege på lovændringer, hvis der skulle vise sig et behov herfor.