Udvikling i landdistrikterne - landdistriktspuljen 2005

25-04-2006

I publikationen beskrives uddelingen af landdistriktspuljen for 2005. Både de støttede forsøgsprojekter og informationsprojekter beskrives. Det sker både gennem statistiske oversigter og gennem interviews med projekternes kontaktpersoner. Publikationen kan anvendes som inspiration til nye ansøgere og som en oversigt over puljens aktivitet.