Betænkning fra Udvalget om den kommunale revision

22-12-2006

Udvalget om den kommunale revision, som havde deltagelse af Indenrigs- og Sundhedsministeriet som formand, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Finansministeriet, KL, Amtsrådsforeningen. Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, Foreningen Registrerede Revisorer og Kommunernes Revision, afsluttede sit arbejde i december 2006.