Redegørelse om status for kommunalreformen og det kommunale selvstyres vilkår

06-12-2006

I publikationen gøres status for de drøftelser om principper for styring af kommunerne, der siden 2004 har fundet sted mellem regeringen og KL. Endvidere identificeres indikatorer for selvstyret, som det vil være relevant at følge fremover. Der sættes fokus på indikatorer for selvstyrets vilkår inden for områderne: Regelstyringen af kommunerne, det lokale demokrati, kommunernes økonomiske handlerum, faglig bæredygtighed og kvalitet i den kommunale opgavevaretagelse.