Generelle tilskud til regionerne 2007

12-07-2006

I "Generelle tilskud til regionerne 2007" beskrives finansieringssystemet for regionerne, som oprettes fra og med 2007. I "Generelle tilskud til regionerne 2007" er vist opgørelsen af de generelle tilskud til henholdsvis sundhedsområdet og udviklingsområdet for hver enkelt region for 2007 og midtvejsreguleringen for amtskommunerne for 2006. Der er endvidere vist et eksempel på opgørelsen af tilskuddene for en enkelt region.