Kommunal udligning og generelle tilskud 2007

30-07-2006

I "Kommunal udligning og generelle tilskud 2007" beskrives den kommunale finansieringsreform, som er gennemført med virkning fra og med 2007. I "Kommunal udligning og generelle tilskud 2007" er vist opgørelsen af tilskud og udligning for samtlige kommuner for 2007 og "midtvejsregulering" for 2006. Der er endvidere vist eksempler på tilskuds- og udligningsberegninger for enkelte kommuner.