Det kommunale regnskab 2004

01-05-2006

Publikationen om Det kommunale regnskab 2004 er en del af Indenrigs- og Sundhedsministeriets årlige publikationsserie om den kommunale økonomi. I serien udkommer ligeledes en årlig publikation om det kommunale budget og om de kommunale nøgletal. Indenrigs- Sundhedsministeriet udgiver endvidere en årlig publikation om beregningsgrundlaget for kommunal udligning og generelle tilskud.