Det kommunale regnskab 2005

16-04-2007

Publikationen Det kommunale regnskab 2005 er en del af Indenrigs- og Sundhedsministeriets årlige publikationsserie om den kommunale økonomi. I serien udkommer ligeledes en årlig publikation om det kommunale budget og om de kommunale nøgletal. Indenrigs- og Sundhedsministeriet udgiver endvidere en årlig publikation om beregningsgrundlaget for kommunal udligning og generelle tilskud.