Generelle tilskud regioner 2008

01-07-2007

I "Generelle tilskud til regionerne 2008" beskrives finansieringssystemet for regionerne. I bogen er vist opgørelsen af de generelle tilskud til henholdsvis sundhedsområdet og udviklingsområdet for hver enkelt region for 2008 og midtvejsreguleringen for regionerne for 2007. Der er endvidere vist et eksempel på opgørelsen af tilskuddene for en enkelt region.