Udvikling i landistrikterne - landdistriktspuljen 2006

28-06-2007

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktspulje giver penge til projekter, som er med til at skabe levende lokalsamfund i Danmarks landdistrikter. Den ene type projekter er forsøgsprojekter, der på forskellig vis skaber udvikling i et konkret lokalområde. Den anden type projekter er forsknings- og informationsprojekter, som viser nye veje for udviklingen i landdistrikterne. Denne publikation beskriver de støttede projekter i 2006.