Regionalpolitisk redegørelse 2008 – analyser og baggrund

30-04-2008

"Regionalpolitisk redegørelse 2008 - analyser og baggrund" danner baggrund for redegørelsen til Folketinget. Analyse- og baggrundspublikationen indeholder bl.a. statistiske analyser af den regionale udvikling i forhold til befolkning, indkomst, beskæftigelse og ledighed. Endvidere indeholder den uddybende beskrivelser af nogle af de emner, som indgår i redegørelsen til Folketinget, herunder kommunalreformen, finansieringsreformen, lokaliseringen af statslige arbejdspladser. Endelig foretages der også en analyse af kommunale forskelle i produktion og indkomst samt udviklingen i pendling.