Regionalpolitisk redegørelse 2008 - Regeringens redegørelse til Folketinget

30-04-2008

Regionalpolitisk redegørelse 2008 - regeringens redegørelse til Folketinget. Regeringen fremlægger årligt en regionalpolitisk redegørelse for Folketinget. I "Regionalpolitisk redegørelse 2008 - regeringens redegørelse til Folketinget" fremlægges således regeringens politik for den regionale udvikling i Danmark med henblik på at skabe gode udviklingsmuligheder i hele landet.