Generelle tilskud til regionerne 2009

01-07-2008

I "Generelle tilskud til regionerne 2009" beskrives finansieringssystemet for regionerne.I "Generelle tilskud til regionerne 2009" er vist opgørelsen af de generelle tilskud til henholdsvis sundhedsområdet og udviklingsområdet for hver enkelt region for 2009 og midtvejsreguleringen for regionerne for 2008. Der er desuden vist et eksempel på opgørelsen af tilskuddene for en enkelt region.