Kommunal udligning og generelle tilskud 2009

01-07-2008

I "Kommunal udligning og generelle tilskud 2009" er det kommunale tilskuds- og udligningssystem beskrevet.

'Kommunal udligning og generelle tilskud 2009' indeholder endvidere eksempler på beregning af tilskud og udligning til enkelte kommuner samt tabeller med tilskuds- og udligningsbeløb for alle landets kommuner. Tilskuds- og udligningssystemet består af et bloktilskud samt en landsudligning, en hovedstadsudligning og en tilskudsordning for særligt ugunstigt stillede kommuner. Herudover er der en række særlige tilskuds- og udligningsordninger af mindre omfang.