Det kommunale regnskab 2006

27-03-2008

"Det kommunale regnskab 2006" giver et overordnet billede af den kommunale økonomi i 2006 gennem en række oversigtstabeller, som viser de kommunale udgifter og indtægter fordelt på de overordnede sektorer og diverse andre udgifts- og indtægtskilder. Derudover giver publikationen også et billede af udviklingen i den kommunale økonomi ved at præsentere forskellige dele af regnskabet for 2006 sat i forhold til tidligere års regnskaber. Publikationen giver desuden en geografisk fremstilling af 2006-regnskabet i form af kommuneopdelte danmarkskort, som illustrerer udvalgte poster fra regnskabet.