Status for kommunalreformens gennemførelse - 2009

01-07-2009

KL, Danske Regioner og regeringen gør status over erfaringerne fra den første periode efter kommunalreformens gennemførelse. 'Status for kommunalreformens gennemførelse - 2009' danner grundlag for en redegørelse til Folketinget om status for kommunalreformens gennemførelse og det kommunale selvstyres vilkår. Der gøres både status over kommunalreformens tværgående og sektorspecifikke mål.