Rapport fra Arbejdsgruppen om kommunalpolitikernes rolle og arbejdsvilkår

22-06-2009

Rapporten omhandler repræsentativiteten i kommunalbestyrelserne samt motivation og arbejdsvilkår for kommunalpolitikerne. Arbejdsgruppen bag rapporten består af repræsentanter fra KL. Finansministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet og Indenrigs- og Socialministeriet. Thorkil Juul, Styrelseschef, Ankestyrelsen, er formand for arbejdsgruppen.