Valget til Europa-Parlamentet 7. juni 2009

26-06-2009

Denne redegørelse om Europa-Parlamentsvalget 7. juni 2009 indeholder Danmarks Statistiks officielle beregninger af mandaternes fordeling og opgørelsen af, hvilke kandidater der har opnået valg, samt opgørelsen af stedfortræderrækkefølgen for de kandidater, der ikke er valgt. Redegørelsen indeholder endvidere forskellige nøgletal om valget samt et tabelafsnit.