Regionalpolitisk redegørelse 2010 - Regeringens redegørelse til Folketinget

28-05-2010

Regeringen redegør årligt for den regionale udvikling. Dette sker i form af den regionalpolitiske redegørelse til Folketinget, hvor bl.a. regeringens regionalpolitiske målsætninger samt aktuelle og kommende initiativer, der kan medvirke til en positiv regional udvikling, præsenteres.