Valgene til kommunalbestyrelser og regionsråd 17. november 2009

03-03-2010

Artiklen viser for de enkelte partier i de enkelte kommuner henholdsvis regioner, dels oplysninger om de opstillede og valgte kandidater og dels om antallet af stemmer herunder de personlige. Også oplysninger om antallet af vælgere, stemmeprocent, ugyldige stemmer og antal kandidatlister for hver kommune henholdsvis region kan findes i artiklen.