De kommunale og regionale budgetter 2010

04-07-2011

Publikationen giver et overordnet billede af den kommunale og regionale økonomi gennem en række oversigtstabeller, som viser budgetterede udgifter og indtægter fordelt på de overordnede sektorer og forskellige andre udgifts- og indtægtskilder. Derudover giver publikationen et billede af de kommunale skatter og afgifter.Publikationen giver desuden en geografisk fremstilling af 2010-budgettet i form af kommuneopdelte danmarkskort, som illustrerer udvalgte poster fra budgettet.