Landdistriktsredegørelse 2011

05-05-2011

Regeringen ønsker et Danmark i balance, hvor alle kræfter og ressourcer kan bidrage til vækst og fremgang, og hvor der er gode muligheder for at bo, studere og drive erhverv i hele landet. I overensstemmelse med folketingsvedtagelsen V83 fra 2009 gør denne landdistriktsredegørelse til Folketinget status over udviklingen i de danske landdistrikter.