Redegørelse om de små øer

05-05-2011

Regeringens overordnede målsætning for de små øer er at bevare og udvikle levende helårssamfund på de små øer. Denne redegørelse om de små øer, som afgives af indenrigs- og sundhedsministeren, redegør for regeringens konkrete tiltag i de senere år for at understøtte den overordnede målsætning for de små øer. Desuden beskrives øvrige gældende særordninger møntet på de små øer. Regeringen anerkender vigtigheden af, at der anlægges et helhedsperspektiv på de små øer, således at der så vidt muligt sker en sammentænkning af lovgivning, forskellige ordninger og politiske initiativer i bred forstand.