Regionalpolitisk redegørelse 2011

05-05-2011

Regeringen redegør årligt for den regionale udvikling. Dette sker i form af den regionalpolitiske redegørelse til Folketinget, hvor bl.a. regeringens regionalpolitiske målsætninger samt aktuelle og kommende initiativer, der kan medvirke til en positiv regional udvikling, præsenteres. Redegørelsen ledsages af en analyse- og baggrundspublikation, der mere udførligt beskriver en række af de i redegørelsen behandlede emner.