Kommunaløkonomisk analyse nr. 1 december 2012 – Statsgaranteret udskrivningsgrundlag giver sikkerhed under krisen

10-12-2012

For 2013 har alle kommuner for første gang valgt at budgettere med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Siden 1996 har kommunerne haft mulighed for at budgettere med et statsgaranteret udskriv-ningsgrundlag. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag giver sikkerhed for den enkelte kommunes indtægter.