Kommunalbestyrelsens konstituering

02-05-2012

Efter sidste valg var der i medierne en del negativ omtale af konstitueringsforløbet i nogle kommuner. Debatten handlede om, hvordan kommunalpolitikerne benyttede det mandat, vælgerne havde givet dem ved valget. KL og Økonomi- og Indenrigsministeriet har gennemført en undersøgelse af konstitueringsforløbet i alle 98 kommuner. Resultaterne viser klart, at der som sådan ikke er en demokratisk udfordring.