Kommunale udgiftsbehov og andre udligningsspørgsmål - marts 2012

21-03-2012

Betænkning nr. 1533. Finansieringsudvalgets arbejde med det kommunale udligningssystem er en følge af den politiske aftale af 17. marts 2009 mellem forligspartierne bag finansieringsreformen (Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre) om opfølgning på finansieringsreformen. Arbejdet blev igangsat i november 2009. Det var i det oprindelige kommissorium fastsat, at udvalgets arbejde skulle afsluttes ved udgangen af 2010.