Analyse af færgedriften til småøerne

29-08-2013

Analysen omhandler de fremtidige investeringer i færgedriften til de små øer. Analysen indeholder en beskrivelse af kommunernes forventninger til færgernes forventede levetid og tidspunkt for investeringer i nye færger. Der er derudover foretaget en undersøgelse af omfanget af standardisering af færgelejer i forbindelse med opførelsen af nye havnefaciliteter. Endelig beskrives udmøntningen af statens færgepulje på 260 mio. kr. i 2008-2010. Analysen er udarbejdet som led i udmøntningen af aftalen om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik fra juni 2012.