Generelle tilskud til regionerne 2014

08-08-2013

Statens bloktilskud til regionerne for 2014 udgør 84.427,4 mio. kr. til drift af sundhedsvæsenet og 2.238,1 mio. kr. til regionernes udviklingsopgaver. Økonomi- og Indenrigsministeriet giver den 28. juni 2013 alle regioner meddelelse om deres del af tilskuddet, som regionerne kan lægge til grund for deres budgetlægning for 2014. Statens bloktilskud til det regionale sundhedsvæsen finansierer ca. 80 procent af regionernes samlede udgifter til sundhedsvæsenet. Den resterende finansiering udgøres af et statsligt aktivitetsafhængigt tilskud samt et aktivitetsafhængigt bidrag fra kommunerne. På udviklingsområdet udgør bloktilskuddet ca. ¾ af regionernes indtægter på området.