Kommunal udligning og generelle tilskud 2014

08-08-2013

Statens bloktilskud til kommunerne for 2014 udgør 71.453,7 mio. kr. Økonomi- og Indenrigsministeriet giver den 28. juni 2013 alle kommuner meddelelse om deres del af tilskuddet. Meddelelsen indeholder en samlet oversigt over hver enkelt kommunes tilskuds- og udligningsbeløb, som kommunerne kan lægge til grund for deres budgetlægning for 2014. Tilskuds- og udligningssystemet består af et bloktilskud samt en landsudligning, en hovedstadsudligning og en tilskudsordning for kommuner med højt strukturelt underskud. Herudover er der en række særlige tilskuds- og udligningsordninger af mindre omfang.