Betænkning nr. 1538 om afsættelse af borgmesteren og forberedelse af byrådsmøder

25-06-2013

Det lovforberedende udvalg, som regeringen nedsatte i efteråret 2012 til opfølgning på Farum-Kommissionens anbefalinger på Økonomi- og Indenrigsministeriets område, har afgivet betænkning om afsættelse af borgmesteren og forberedelse af byrådsmøder. Betænkningen er udarbejdet af et sagkyndigt udvalg med højesteretsdommer, dr. jur. Jens Peter Christensen som formand. Betænkningen findes kun i en elektronisk udgave.