Tilskudsordningen vedr. kommuner med mindre øer

05-06-2013

Finansieringsudvalgets rapport indeholder en beskrivelse af det nuværende statslige tilskud til kommuner med mindre øer i medfør af § 20 i lov om kommunal udligning og gennerelle tilskud. I rapporten er desuden foretaget en opgørelse af kommunernes driftsresultater for færgedriften og en opgørelse af merudgifterne i forbindelse med de mindre øer. Ø-tilskuddet forhøjes med virkning fra 2014 med 15 mio. kr., herunder 2 mio. kr. til etablering af et færgesekretariat. Finansieringsudvalgets rapport præsenterer på denne baggrund oplæg til, hvordan fordelingen af ø-tilskuddet kan forenkles og moderniseres.