Arbejdsgrupperapport om modernisering af kommunernes og regionernes låne- og deponeringsregler - Maj 2013

27-05-2013

Rapporten indeholder en beskrivelse af låne- og deponeringsreglernes formål, gældsforpligtigelsernes omfang i kommuner og regioner samt 11 konkrete anbefalinger til modernisering og forenkling af låne- og deponeringsreglerne. Anbefalingerne handler bl.a. om at forbedre mulighederne for at planlægge flerårige anlægsinvesteringer, udføre energibesparende udskiftninger og/eller anskaffelser, om evt. lånepuljer til OPP-projekter og rentable investeringer med særligt driftsbesparelsespotentiale, forenklinger af deponeringsreglerne m.v.