Kommunaløkonomisk analyse nr. 2 marts 2013 – mere bevægelse i de kommunale skatteprocenterKontakt

01-03-2013

I 2013 var der mere bevægelse i de kommunale skatter end i de foregående år. 13 kommuner valgte at sætte skatten op, mens 11 satte den ned. Nogle af skattenedsættelserne var ganske store – to kommuner valgte at nedsætte udskrivningsprocenten med 1 procentpoint.