Generelle tilskud til regionerne 2015

18-08-2014

Statens bloktilskud til regionerne for 2015 udgør 86.999,7 mio. kr. til drift af sundhedsvæsenet og 2.298,4 mio. kr. til regionernes udviklingsopgaver. Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 30. juni 2014 givet alle regioner meddelelse om deres del af tilskuddet, som regionerne kan lægge til grund for deres budgetlægning for 2015. Statens bloktilskud til det regionale sundhedsvæsen finansierer ca. 80 procent af regionernes samlede udgifter til sundhedsvæsenet. Den resterende finansiering udgøres af et statsligt aktivitetsafhængigt tilskud samt et aktivitetsafhængigt bidrag fra kommunerne. På udviklingsområdet udgør bloktilskuddet ca. ¾ af regionernes indtægter på området.