Kommunal udligning og generelle tilskud 2015

18-08-2014

Statens bloktilskud til kommunerne for 2015 udgør 64.996,3 mio. kr. Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 30. juni 2014 givet alle kommuner meddelelse om deres del af tilskuddet. Meddelelsen indeholder en samlet oversigt over hver enkelt kommunes tilskuds- og udligningsbeløb, som kommunerne kan lægge til grund for deres budgetlægning for 2015. Tilskuds- og udligningssystemet består af et bloktilskud samt en landsudligning, en hovedstadsudligning og en tilskudsordning for kommuner med højt strukturelt underskud. Herudover er der en række særlige tilskuds- og udligningsordninger af mindre omfang.