Kommuner og Regioner – Opgaver og finansiering, juni 2014

23-06-2014

En forholdsvis kort, faktuel beskrivelse af kommuner og regioner anno 2014. I fokus er den nuværende opgavefordeling samt kommuners og regioners finansiering. Men i publikationen indgår også beskrivelser af styreformer, tilsyn og samspillet med staten. Publikationen skal derfor bidrage med en lettilgængelig oversigt over den decentrale offentlige sektor i Danmark.