Generelle tilskud til regionerne 2016

15-07-2015

Statens bloktilskud til regionerne for 2016 udgør 89.519,9 mio. kr. til drift af sundhedsvæsenet og 2.288,4 mio. kr. til regionernes udviklingsopgaver. Social- og Indenrigsministeriet har den 4. september 2015 givet alle regioner meddelelse om deres del af tilskuddet, som regionerne kan lægge til grund for deres budgetlægning for 2016. Statens bloktilskud til det regionale sundhedsvæsen finansierer ca. 80 procent af regionernes samlede udgifter til sundhedsvæsenet. Den resterende finansiering udgøres af et statsligt aktivitetsafhængigt tilskud samt et aktivitetsafhængigt bidrag fra kommunerne. På udviklingsområdet udgør bloktilskuddet ca. ¾ af regionernes indtægter på området.