Analyse af virkningerne for den kommunale og regionale økonomi af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsnet

27-05-2015

Det indgik i aftalen mellem regeringen og Danske Regioner af 4. juni 2013 om regionernes økonomi for 2014, at der i 2014 skulle igangsættes en evaluering af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsnet (KMF). Det skal bl.a. ses i forlængelse af evalueringen af kommunalreformen og er endvidere nævnt i økonomiaftalerne for 2015 mellem regeringen og Danske Regioner henholdsvis KL. Finansieringsudvalget har bidraget med en beskrivelse og vurdering af virkningerne på den regionale og kommunale økonomi, herunder byrdefordeling og budgetusikkerhed mv.