Hovedstaden – en metropol i vækst

12-05-2015

Hovedstadsstrategien sætter fokus på 32 initiativer, der skal styrke hovedstadens muligheder for økonomisk udvikling og fremgang. Samarbejde er et nøgleord, for mange af initiativerne handler om at øge samarbejdet mellem aktører i kommuner, regioner og stat. Også på tværs af Øresund er der behov for at øge samarbejdet i endnu højere grad. Godt samarbejde giver bedre muligheder for at fastholde og tiltrække investeringer og skabe mere vækst i hele hovedstadsområdet til gavn for hele Danmark.