Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner

13-03-2015

Rapporten omhandler det såkaldte landevejsprincip. Dvs. et princip om, at en færgebillet kun må koste det samme som omkostningen ved at køre på landevej. Rapporten rummer beregninger, der viser i hvilken størrelsesorden omkostningerne vil være ved indførelse af et landevejsprincip.