Vejledning om kommunale fællesskaber

07-04-2016

Formålet med vejledningen er at gøre det nemmere for kommunerne at manøvrere i de gældende regler om kommunale fællesskaber. Vejledningen er møntet på det praktiske arbejde i kommunerne med oprettelsen af kommunale fællesskaber og de overvejelser, især af juridisk karakter, som dette giver anledning til. Vejledningen indeholder imidlertid også en række elementer, som kan være nyttige, når det kommunale fællesskab er i drift.