Eftersyn af kommunernes økonomi på flygtninge- og integrationsområdet

10-02-2016

Det indgår i opfølgningen af 25. september 2015 på forhandlingsresultatet mellem regeringen og KL fra juli 2015, at parterne vil gennemføre et eftersyn af den samlede økonomi på integrationsområdet, herunder et eftersyn af de grundtilskud og resultattilskud, som kommunerne modtager i forbindelse med integrationsprogrammet.