Generelle tilskud til regionerne 2017

01-07-2016

Statens bloktilskud til regionerne for 2017 udgør 91.459,8 mio. kr. til drift af sundhedsvæsenet og 2.287,6 mio. kr. til regionernes udviklingsopgaver. Social- og Indenrigsministeriet giver den 30. juni 2016 alle regioner meddelelse om deres del af tilskuddet, som regionerne kan lægge til grund for deres budgetlægning for 2017.