Vejledning om regeludstedelse i forhold til kommuner og regioner

08-03-2016

Vejledningen tager udgangspunkt i rækkefølgen af de overvejelser, man bør gøre sig i tilfælde, hvor der rejses spørgsmål om eventuel ny regulering i forhold til kommuner og regioner.Vejledningen kan dermed være et nyttigt værktøj for bl.a. medarbejdere i ministerier, styrelser m.v., der skal vurdere, om der er behov for regulering samt i givet fald hvordan reguleringen bør udformes for bedst muligt at tage højde for styrelsesmæssige forhold i kommuner og regioner.I den nye vejledning om regeludstedelse i forhold til kommuner og regioner er der bl.a. taget højde for de omfattende ændringer på det kommunale område, herunder navnlig kommunalreformen i 2007, som er gennemført siden den første vejledning så dagens lys i 2001.