Generelle tilskud til regionerne 2018

01-07-2017

Statens bloktilskud til regionerne for 2018 udgør 94.321,7 mio. kr. til drift af sundhedsvæsenet og 2.308,3 mio. kr. til regionernes udviklingsopgaver. Økonomi- og Indenrigsministeriet giver den 30. juni 2017 alle regioner meddelelse om deres del af tilskuddet, som regionerne kan lægge til grund for deres budgetlægning for 2018.