Generelle tilskud til regionerne 2019

15-08-2018

Statens bloktilskud til regionerne for 2019 udgør 96.949,2 mio. kr. til drift af sundhedsvæsenet og 2.373,3 mio. kr. til regionernes udviklingsopgaver. Økonomi- og Indenrigsministeriet giver den 28. juni 2018 alle regioner meddelelse om deres del af tilskuddet, som regionerne kan lægge til grund for deres budgetlægning for 2019.