Kommunal udligning og generelle tilskud 2019

15-08-2018

Statens bloktilskud til kommunerne for 2019 udgør 62.103,8 mio. kr. Økonomi- og Indenrigsministeriet giver den 28. juni 2018 alle kommuner meddelelse om deres del af tilskuddet. Meddelelsen indeholder en samlet oversigt over hver enkelt kommunes tilskuds- og udligningsbeløb, som kommunerne kan lægge til grund for deres budgetlægning for 2019.