Ansvarsvurdering vedrørende sagen om svindel med tilskudsmidler

25-11-2019

Social- og Indenrigsministeriet offentliggør Kammeradvokatens rapport om ansvarsvurdering vedrørende sagen om bedrageri med tilskudsmidler. Rapporten blev færdiggjort i februar 2019 og har indtil nu været delvist tilgængelig. Store dele var udeladt af hensyn til efterforskningen i sagen. Der er stadig oplysninger i rapporten, som ikke kan offentliggøres, da de berører enkeltpersoners private forhold.

Samtidig offentliggør Socialstyrelsen PWCs revisionsundersøgelse af tilskudsområdet i forbindelse med sagen.

 Gå til Rapporten fra PWC på Socialstyrelsens hjemmeside

Yderligere oplysninger:

Social- og Indenrigsministeriets pressetelefon: 4185 1360.